Wsparcie dla seniorów

W poszczególnych zakładkach można uzyskać informacje na temat form wsparcia dla osób starszych w Bielsku-Białej.

Informacje o organizacjach pozarządowych działających na terenie Bielska-Białej, w tym dla osób starszych, można znaleźć w Informatorze "Organizacje Pozarządowe w Bielsku-Białej 2022".

Dodatkowe materiały