Ośrodki wsparcia

Na terenie miasta Bielska-Białej funkcjonują ośrodki wsparcia dla osób starszych.

 1. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych
  ul. Sternicza 8a
  W Domu Dziennego Pobytu prowadzone są zajęcia m.in. gimnastyka i relaksacja, spotkania muzyczne - śpiew, spotkanie z literaturą – głośne czytanie, rozgrywki karciane i planszowe, rękodzieło, wspólne spacery i wycieczki w góry.
  Podopieczni mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracownika socjalnego oraz wsparcia psychologicznego.
  Przyjęcie do Domu Dziennego Pobytu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
   
 2. Klub Samopomocy „Klub Seniora”
  ul. Komorowicka 336D
  W Klubie prowadzone są różnorodne zajęcia m.in. manualne, ruchowe, rozgrywki karciane, rozmowy wspierające z opiekunami, pracownikiem socjalnym oraz z psychologiem. Dużą uwagę opiekunowie kładą na poznanie problemów i spraw Podopiecznych. Wsparcie jest realizowane nie tylko na terenie Klubu, ale również w środowisku rodzinnym i zamieszkania,  w szpitalach, domach pomocy społecznej.
  Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie wniosku zainteresowanego oraz po dokonaniu uzgodnień z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
   
 3. Klub Samopomocy dla Osób Starszych „Przystań”
  ul. Piastowska 86
  W Klubie prowadzone są zajęcia takie jak: gimnastyka i relaksacja, rozgrywki karciane, wyjścia na basen, zajęcia plastyczne, klub filmowy, kącik prasowy, kącik literacki. Organizowane są również imprezy okolicznościowe i wycieczki. Zapewniona jest ciepła i rodzinna atmosfera, jak również wsparcie i pomoc pracownika socjalnego oraz psychologa.
  Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie wniosku zainteresowanego oraz po dokonaniu uzgodnień z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
   
 4. Klub SENIOR+
  ul. Jesionowa 13
  Klub Senior+ został utworzony w 2018 roku w ramach Programu Wieloletniego  „Senior+” na lata 2015-2020 (dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Klub jest przeznaczony dla 30 osób, które zgodnie z założeniami Programu ukończyły 60 lat i są nieaktywne zawodowo.
  Klub Senior+ jest  miejscem, gdzie osoby starsze mogą spędzać swój wolny czas, korzystając m.in. z oferty kulturalnej, zajęć ruchowych czy wykładów ze specjalistami różnych dziedzin, ale przede wszystkim spotykać się i integrować. Seniorzy mają ponadto zapewniony w klubie ciepły posiłek oraz wsparcie opiekunów w czynnościach dnia codziennego.
  Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie wniosku zainteresowanego oraz po dokonaniu uzgodnień z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
   
 5. Dzienny Dom Senior+
  ul. Partyzantów 62
  Dzienny Dom Senior+ przy ul. Partyzantów 62  został utworzony w 2019r. w ramach Programu Wieloletniego  „Senior+” na lata 2015-2020.
  Rozpoczął swoją działalność od 01.01.2020r., przeznaczony jest dla 30 osób, które zgodnie z Programem „Senior+” mają ukończone 60 lat i są nieaktywne zawodowo. Dom czynny od 7.30 do 15.30 i zapewnia 8 godzinną ofertę usług dziennie od pn-pt.
  W ramach realizowanych zadań Dzienny Dom Senior+ proponuje bogatą ofertę świadczonych usług tj. edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapię zajęciową, wsparcie socjalne i psychologiczne. Ponadto w Dziennym Domu Senior+ zapewniony jest obiad oraz dla osób niepełnosprawnych dowóz z miejsca zamieszkania do placówki i z powrotem.
   
 6. Klub SENIOR+
  ul. Jutrzenki 20
  Klub Senior+ przy ul. Jutrzenki 20 został utworzony w ramach Programu Wieloletniego  „Senior+” na lata 2015-2020. Rozpoczął swoją działalność od 01.01.2020r. przeznaczony jest dla 30 osób, które mają ukończone 60 lat i są nieaktywne zawodowo.
  W ramach realizowanych zadań Klub Senior+ proponuje bogatą ofertę usług: edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, aktywności ruchowej, sportowo-rekreacyjnych, aktywizujących społecznie, terapii zajęciowej. Seniorzy mają zajęcia kinezyterapii z fizjoterapeutą, warsztaty z dietetykiem, spotkania ze specjalistami np. z ratownikiem medycznym czy z profesjonalnym instruktorem tańca. Prowadzone są warsztaty z zakresu poprawy sprawności umysłowej tzw. „fitness dla mózgu”, zajęcia manualne i inne dostosowane do potrzeb osób starszych.
  W Klubie osoby starsze otrzymują wsparcie pracownika socjalnego i psychologa oraz codziennie ciepły posiłek. Klub jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

  Powyższe ośrodki funkcjonują w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.Węcej informacji na stornie www.mops.bielsko.pl

   
 7. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych Św. Józefa
  ul. Grzybowa 8
  Głównym celem  działań w Domu Dziennego Pobytu jest aktywizacja seniorów i ich integracja społeczna. Podejmowane działania pomagają osobom starszym utrzymać sprawność fizyczną i psychiczną, a przez to podtrzymują ich samodzielność, umożliwiają im dostęp do dóbr kultury, uczą twórczego podejścia do życia i konstruktywnego rozwiązywania własnych problemów. Dzięki różnorakim oddziaływaniom podopieczni Domu mają możliwość pogłębić więź z innymi ludźmi poprzez bycie w grupie i zdobycie umiejętności współpracy i współdziałania.
  Dom dysponuje 25 miejscami dla seniorów.
  www.kikjozefow.org.pl

 8. Klub Seniora Caritas "Pod Magnolią"
  ul. Wyspiańskiego 33
  Podopieczni Klubu wybierają interesujące ich tematy i uczestniczą w wielu spotkaniach i warsztatach. Prowadzone są zajęcia komputerowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, warsztaty plastyczne, zajęcia kulinarne, psychologiczne spotkania integracyjne i inne.
  www.caritas.bielsko.pl

 9. Klub Seniora Caritas "Na Obszarach"
  ul. Karola Krausa 40
  W Klubie organizowane spotkania integracyjne oraz różnorodne zajęcia aktywizujące dla seniorów. Klub Seniora Caritas „Na Obszarach” jest alternatywą na ciekawe spędzanie wolnego czasu, zawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.
  www.caritas.bielsko.pl

 10. Willa Animacji Międzypokoleniowej "SIXT Wam" - Strefa dla Seniorów
  ul. Wzgórze 14
  efs
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej od lipca 2019 roku, rozpoczął realizację projektu pn.: „Miejskie Centrum Usług Społecznościowych - Rozwój międzypokoleniowych usług społecznych w Bielsku-Białej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.
  W projekcie Realizowane jest między innymi zadanie Willa Animacji Międzypokoleniowej "SIXT Wam" - Strefa dla Seniorów. W ramach opieki dziennej dla 20 seniorów zatrudnieni są  instruktorzy i specjaliści, np.: fizjoterapeuta, lekarze specjaliści do prowadzenia wykładów, instruktorzy z zajęć komputerowych, pierwszej pomocy, prawnik. Na zajęciach zapewnione są niezbędne materiały i sprzęt, np. maty. Podczas zajęć zapewniony jest uczestnikom posiłek.
  Kierownik Klubu Seniora: Anna Krywult tel. kom. 531 575 157
  https://www.mops.bielsko.pl/strona/projekt-pn-miejskie-centrum-uslug-spolecznosciowych-rozwoj-miedzypokoleniowych-uslug-spolecznych-w-bielsku-bialej