Usługi opiekuńcze

Pomoc w tej formie przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę, ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić, a także rodzinom z dziećmi przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób, w tym osobom
z syndromem autyzmu.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb osób
z zaburzeniami psychicznymi.

Szczegółowych informacji udziela:
Dział Usług Opiekuńczych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
ul. K. Miarki 11; ul. 1 Maja 17 a,
tel.: 33 497 42 90, 33 497 42 91

więcej informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej