„Złota Raczka” dla Seniorów rusza od 24 lipca 2023 r.

„Złota Raczka” stała się faktem. 21 lipca 2023 roku Pan Jarosław Klimaszewski - Prezydent Miasta Bielska-Białej zlecił Spółdzielni Socjalnej Synergia realizację kolejnego, bardzo ważnego zadania na rzecz seniorów naszego miasta. Tak, jak zostało zapowiedziane od lipca br. ruszają drobne usługi naprawcze wykonywane w domach osób zamieszkujących w naszym mieście, które mają ukończone 65 lat i mają Kartę Seniora.   Wykonawcą zadania będzie, jak zawsze niezawodna Spółdzielnia Socjalna Synergia – nasz miejski AS do zadań specjalnych.  W imieniu Synergii umowa została podpisana przez Pana Pawła Tomiczka – Prezesa Zarządu oraz Panią Martę Blank-Podkulską - Wiceprezesa Zarządu Spółdzielni.  Podczas podpisania umowy obecna była Pani Dorota Korczyk -Wiceprezes Zarządu Spółki. Dzięki współpracy i wsparciu Spółki KORCZYK – Autoryzowany Dealer Skody i Kia - Spółdzielnia Synergia będzie mogła realizować usługę „Złotej Rączki” przy użyciu pojazdu elektrycznego użyczonego przez tę właśnie Firmę. Podpisanie umowy nie obyłoby się także bez obecności Pani Elżbiety Rosińskiej – Przewodniczącej Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej, pomysłodawczyni i wielkiej orędowniczki idei, aby seniorzy w Bielsku-Białej mieli swoją „Złota Rączkę”.   Od 24 lipca do końca roku, a dokładnie do 22 grudnia 2023 r. Seniorzy mogą skorzystać z usługi „Złotej Rączki” w ramach projektu pilotażowego, finansowanego z budżetu miasta. Od nowego roku usługa będzie realizowana, ale w ramach „Budżetu obywatelskiego”. Usługę będzie można zamówić osobiście w siedzibie Spółdzielni przy Al. Armii Krajowej 220 lub telefonicznie pod numerem 884 168 557, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać pod numerami telefonu: 33 497 14 92 lub 33 497 14 99, a także u Realizatora, Jeśli chodzi o samą usługę, Spółdzielnia będzie oferowała pomocy w nieskomplikowanych, niewymagających wiedzy specjalistycznej ani kwalifikacji potwierdzonych stosownymi dokumentami i uprawnieniami, naprawach technicznych w miejscu zamieszkania seniorów, ale tylko tych, którzy posiadają Kartę Seniora, są niepełnosprawni, samotni i nie są wstanie pokryć ceny naprawy na własny koszt.  Naprawy będą wykonywane w miejscu zamieszkania Seniora, w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnego terminu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Nie będą realizowane naprawy, których czas wykonania przekracza 2 godziny, usługi wymagające natychmiastowej interwencji, naprawy, które są świadczone w ramach innych umów lub wynikają ze zobowiązań innych podmiotów (wspólnoty mieszkaniowej, administracji nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowej, gwaranta itp.), prace budowlane, ani odmalowanie pomieszczeń. W ramach realizacji zadania Spółdzielnia zapewni bezpłatnie materiały niezbędne do wykonania usługi, których wartość nie może przekroczyć 70,00 zł brutto. W przypadku wystąpienia potrzeby zakupu droższych materiałów, jeżeli Senior wyraża zgodę, to we własnym zakresie zabezpiecza (kupuje) potrzebne materiały, finansując je w całości z własnych środków.  Regulaminy oraz wymagane druki dostępne są na stronie www.seniorzybielsko.pl, w Biurze Obsługi Interesanta UM na parterze (stanowisko nr 2), w Wydziale Polityki Społecznej UM na 2 piętrze, pok. 225 lub bezpośrednio w siedzibie Synergii.

Od 24 lipca do końca roku, a dokładnie do 22 grudnia 2023 r. Seniorzy mogą skorzystać z usługi „Złotej Rączki” w ramach projektu pilotażowego, finansowanego z budżetu miasta. Od nowego roku usługa będzie realizowana, ale w ramach „Budżetu obywatelskiego”.

Usługę będzie można zamówić osobiście w siedzibie Spółdzielni przy Al. Armii Krajowej 220 lub telefonicznie pod numerem 884 168 557, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać pod numerami telefonu: 33 497 14 92 lub 33 497 14 99, a także u Realizatora.

Spółdzielnia będzie oferowała pomocy
w nieskomplikowanych, niewymagających wiedzy specjalistycznej ani kwalifikacji potwierdzonych stosownymi dokumentami i uprawnieniami, naprawach technicznych w miejscu zamieszkania seniorów, ale tylko tych, którzy posiadają Kartę Seniora, są niepełnosprawni, samotni i nie są wstanie pokryć ceny naprawy na własny koszt. 

Naprawy będą wykonywane w miejscu zamieszkania Seniora, w godzinach od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym uzgodnieniu konkretnego terminu, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Nie będą realizowane naprawy, których czas wykonania przekracza 2 godziny, usługi wymagające natychmiastowej interwencji, naprawy, które są świadczone
w ramach innych umów lub wynikają ze zobowiązań innych podmiotów (wspólnoty mieszkaniowej, administracji nieruchomości, spółdzielni mieszkaniowej, gwaranta itp.), prace budowlane, ani odmalowanie pomieszczeń.

W ramach realizacji zadania Spółdzielnia zapewni bezpłatnie materiały niezbędne do wykonania usługi, których wartość nie może przekroczyć 70,00 zł brutto. W przypadku wystąpienia potrzeby zakupu droższych materiałów, jeżeli Senior wyraża zgodę, to we własnym zakresie zabezpiecza (kupuje) potrzebne materiały, finansując je w całości z własnych środków. 

Kategoria:

Dodatkowe materiały