Program "Miejsce przyjazne dla seniorów"

Program "Miejsce przyjazne dla seniorów" został przyjęty Uchwałą Nr IX/150/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2019 r. i jest adresowany do osób, które ukończyły 65 rok życia i są mieszkańcami Bielska-Białej.

Przystępując do Programu, seniorzy otrzymają imienną "Kartę Seniora", która upoważni ich do korzystania ze specjalnej oferty ulg, zwolnień i preferencji, przygotowanej przez miejskie jednostki organizacyjne i inne podmioty, które jako partnerzy przystąpią do Programu.

                                                                      

Jak złożyć wniosek o wydanie "Karty Seniora"?

Jak odebrać "Kartę Seniora"

Jak korzystać z oferty Programu?

Gdzie honorowana jest "Karta Seniora"?

Jak zostać Partnerem Programu "Miejsce przyjazne dla seniorów"?

 

Szczegółowe informacje zostały zawarte w Regulaminie Programu "Miejsce przyjazne dla seniorów", wprowadzonym Zarządzeniem Nr ON.0050.593.2019.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 5 sierpnia 2019 r.