Załóż Kartę Seniora

Jak złożyć wniosek o wydanie "Karty Seniora"?

Karta wydawana jest wyłącznie na podstawie wniosku. Wypełniony i podpisany przez Seniora wniosek, można:

  • złożyć w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej – w Biurze Obsługi Interesanta
    przy pl. Ratuszowym 6 (parter),
  • przesłać pocztą, na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej,
    pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała.

Uwaga! Wnioski przyjmowane są od 16 września 2019 roku.

 

Jak odebrać "Kartę Seniora"

O możliwości osobistego odbioru Karty będziemy informować telefonicznie. Wydawanie Kart odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej - w Biurze Obsługi Interesanta
przy pl. Ratuszowym 6. Kartę może odebrać:

  • wnioskodawca za okazaniem dowodu tożsamości,
  • inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia, za okazaniem dokumentu tożsamości.

Karta może zostać także doręczona Seniorowi na wskazany we wniosku adres za pośrednictwem operatora pocztowego jeżeli:

  • po upływie 60 dni od dnia wpłynięcia wniosku do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Senior nie odebrał jej osobiście zgodnie z § 3 ust. 4 i 5 Regulaminu lub
  • wystąpią okoliczności uniemożliwiające osobisty odbiór karty przez Seniora, polegające na zagrożeniu utratą życia lub zdrowia (np. epidemia).