Zapraszamy do zgłaszania kandydatów w konkursie „Sukces nie zna barier 2022”

Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza do udziału w konkursie „Sukces nie zna barier 2022”.

Celem Konkursu jest promowanie postaw osób z niepełnosprawnością, które przełamują bariery i stereotypy dotyczące niepełnosprawności oraz mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych osób.

Do Konkursu może zostać zgłoszona każda pełnoletnia osoba
z niepełnosprawnością, której życie społeczne lub zawodowe oraz sposób radzenia sobie z niepełnosprawnością mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych oraz jest:

  1. mieszkańcem Bielska-Białej lub
  2. mieszkańcem innej gminy, pod warunkiem, że osoba ta pracuje lub angażuje się w działalność społeczną na terenie Miasta Bielska-Białej.

Kandydata do Konkursu może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w terminie do 16 listopada 2022r.  

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali, zorganizowanej w związku z obchodzonym w grudniu, Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych.

Więcej informacji w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego  w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 6, II piętro, pok. 225 lub pod numerem telefonu: 33 49 71 492.

plakat

Kategoria:

Dodatkowe materiały