Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

Logo Uniwersytwtu Trzeciego Wieku w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

Bielski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Przyświeca mu idea ustawicznego kształcenia przez całe życie, co realizowane jest poprzez regularne wykłady i seminaria z różnych dziedzin, lektoraty z języków obcych oraz liczne koła zainteresowań (np. zespół plastyczny, klub brydżowy, koło literackie). Ogromną wagę przykładają organizatorzy do zajęć z zakresu kultury fizycznej, które obejmują m.in.: gimnastykę rehabilitacyjną, jogę, zajęcia taneczne czy treningi nordic walking. Dużą popularnością cieszą się wycieczki, kursy komputerowe i spotkania przybliżające wiedzę z zakresu dietetyki.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Bielsku-Białej działa od 1996 roku. Od początku jego istnienia do końca roku akademickiego 2011/2012 kierownikiem Uniwersytetu była dr Halina Moszyńska, a przez kolejne sześć lat - do końca roku akademickiego 2017/2018 - Uniwersytet rozwijał się pod kierunkiem mgr. Józefa Cegielskiego. Od września 2018 roku funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku pełni mgr Renata Morawska.
 

Więcej informacji: www.utw.ath.bielsko.pl

Kategoria:

Seniorzy

Lokalizacja na mapie:

Sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Akademia Techniczno-Humanistyczna
43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
budynek, B, pokój 122 (I piętro)

tel. 33 82 79 378
e-mail: utw@ath.bielsko.pl

ATH