Inne

Bielski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Przyświeca mu idea ustawicznego kształcenia przez całe życie, co realizowane jest poprzez regularne wykłady i seminaria z różnych dziedzin, lektoraty z języków obcych oraz liczne koła zainteresowań (np. zespół plastyczny, klub brydżowy, koło literackie). Ogromną wagę przykładają organizatorzy do zajęć z zakresu kultury fizycznej, które obejmują m.in.: gimnastykę rehabilitacyjną, jogę, zajęcia taneczne czy treningi nordic walking.