Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

Al. Armii Krajowej 101

43-316 Bielsko-Biała

Tel.:

33 810 20 00 centrala

33 810 01 43 centrala

33 810 01 45 centrala

e-mail:

szpital@hospital.com.pl

Fax:

33 810 21 01

Strona: www.hospital.com.pl

Kategoria:

Informacja

Lokalizacja na mapie:

Szpital Wojewodzki