Spotkanie z historykiem i dziennikarzem Jackiem Kachlem "Jak Kino Miejskie w Białej stało się Kinem Wanda. Początki sztuki filmowej w Bielsku i Białej. "

11.05.2023 r. godz. 17:00 – Jak Kino Miejskie w Białej stało się Kinem Wanda. Początki sztuki filmowej w Bielsku i Białej - spotkanie z historykiem i dziennikarzem Jackiem Kachlem Organizatorem cyklu spotkań jest Stowarzyszeni „Wspólnota Samorządowa BB”

 

11.05.2023 r. godz. 17:00 – Jak Kino Miejskie w Białej stało się Kinem Wanda. Początki sztuki filmowej w Bielsku i Białejspotkanie z historykiem i dziennikarzem Jackiem Kachlem

Organizatorem cyklu spotkań jest Stowarzyszeni „Wspólnota Samorządowa BB”

Kategoria: