Spotkanie z historykiem i dziennikarzem Jackiem Kachlem