"Seniorze, nie daj się!" - projekt Stowarzyszenia Animacji i Rozwoju Lokalnego

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS (edycja 2018 r.), Stowarzyszenie Animacji i Rozwoju Lokalnego z Wrocławia realizowało projekt "Seniorze, nie daj się!".

Przedstawiciele gminnych rad seniorów z Niechlowa, Wińska i Żmigrodu odbyli w ramach projektu szereg szkoleń z zakresu prawa spadkowego, samorządowego, praw konsumenta, bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia. Każda z grup na zakończenie projektu przygotowała film (opracowała scenariusz i nagrała), dotyczący wybranego zagadnienia:

1. "Bezpieczeństwo seniorów" – wg Rady Seniorów Gminy Wińsko,
2. "Prawa konsumenta" – wg Gminnej Rady Seniorów w Żmigrodzie,
3. "Aktywność fizyczna" – wg Gminnej Rady Seniorów w Niechlowie.

Wszystkie filmy znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Animacji i Rozwoju Lokalnego: tutaj  oraz na profilu Stowarzyszenia na portalu Youtube: tutaj.

Dodatkowo Stowarzyszenie rozsyła filmy do wszystkich gmin w Polsce, aby mogły zamieścić je na swoich stronach internetowych jako porady dla mieszkańców.

 

 

Kategoria: