Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

tel. 33 816 29 07

Kategoria:

Lokalizacja na mapie:

ul. Krasickiego 12a
43-300 Bielsko-Biała