Prelekcja "Z dziejów miasta Białej" w DK im. Jacka Lecha