mLEGITYMACJA emeryta-rencisty już dostępna!!!

Infografika prezentuje sposób aktywowania mLegitymacji. 1.	Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji m Obywatel, pobierz i zainstaluj ją korzystając ze sklepów Google Play lub App Store.Infografika prezentuje wygląd mLegitymacji: Z lewej strony: 1.	Zdjęcie emeryta lub rencisty. 2.	Flaga RP. 3.	Hologram z godłem RP i napis RP. Z prawej strony: 1.	Data ostatniego pobrania danych z rejestrów państwowych. 2.	Imiona emeryta, rencisty. 3.	Nazwisko emeryta, rencisty. 4.	Nr PESEL. 5.	Rodzaj świadczenia. 6.	Logo ZUS. W dolnej części dokumentu: 1.	Data ważności mLegitymacji. 2.	Nr mLegitymacji.

ZUS Informuje

Od stycznia 2023 r. można korzystać z mLegitymacji emeryta-rencisty

Od 1 stycznia 2023 r. legitymacje emeryta-rencisty będą wydawane przez ZUS w formie elektronicznej. Będzie można z nich korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać Legitymacja emeryta-rencisty.

Dla emerytów i rencistów, którzy przed 1 stycznia 2023 r. otrzymali legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej, ZUS wyda automatycznie legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu -  tradycyjnej i elektronicznej. 

Elektroniczna legitymacja, czyli mLegitymacja, działa tak samo jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą i skorzysta z ulg i uprawnień jej przysługujących, np. zniżek do biletów. 

Emeryci lub renciści, którzy będą chcieli otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, będą musieli złożyć w tej sprawie wniosek (formularz ERL).

Ważne! Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane przed 2023 rokiem, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej mLegitymacja.

 

Kategoria: