Miejski Dom Kultury - wydarzenia organizowane w maju 2019 roku