Miejski Dom Kultury - wydarzenia organizowane w kwietniu 2019 roku