Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej - wydarzenia organizowane w listopadzie 2018 roku