Kolejna edycja plebiscytu!!! Zapraszamy do udziału!!!

Aktywny Senior roku 2021

Miasto Bielsko-Biała jest organizatorem Plebiscytu „Aktywny „Senior Roku 2021”, którego celem jest promowanie i wyróżnienie osób starszych, które odznaczają się aktywnością społeczną, przełamują stereotypy dotyczące osób starszych i mogą stać się wzorem do naśladowania dla innych osób.
Do Plebiscytu może zostać zgłoszona osoba w wieku co najmniej 60 lat lub starsza, zamieszkuje na terenie powiatu bielskiego, którego siedzibą jest miasto Bielsko-Biała lub w Mieście Bielsku-Białej i zaangażowana w działalność społeczną na terenie miasta Bielska-Białej, która wyróżnia się aktywną postawą i bezinteresownym działaniem na rzecz innych osób oraz jest otwarta na współpracę, zwłaszcza międzypokoleniową.

Kandydata do Plebiscytu może zgłosić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej w terminie do 24 września 2021 r. do godziny 13.00

Zgłoszenia na formularzu w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Aktywny Senior Roku 2021" prosimy składać na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego, pl. Ratuszowy 6.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 33 497 14 92

Zapraszamy do udziału w Plebiscycie!

 

Regulamin Plebiscytu wraz  z formularzem zostały załączone do pobrania poniżej.

Kategoria:

Dodatkowe materiały