Zapraszamy do udziału w 2 edycji projektu „Opowieści na doBBranoc...”

„Opowieści na doBBranoc...” Edycja 2 – międzypokoleniowy i długofalowy projekt społeczno-kulturalny integrujący dzieci, młodzież i seniorów. To projekt merytorycznie przygotowany jest przez Domu Kultury w Wapienicy. Pierwsza edycja okazała się bardzo trafionym pomysłem, dlatego też w obecnym sezonie artystycznym zrealizowana zostanie po raz drugi wraz z wszystkimi placówkami MDK, Wydziałem Kultury i Promocji, Wydziałem Polityki Społecznej i Książnicą Beskidzką. Polega on na wspólnym i długoterminowym działaniu seniorów i dzieci - w ramach konkursu seniorzy będą pisać bajki, a dzieci będą tworzyć do nich ilustracje, a efektem tej współpracy będzie wydanie drugiej już książki z oryginalnymi bajkami dla dzieci. Długofalowe działania są bardziej efektywne i lepiej zapisują się w pamięci zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dają świetne efekty w walce z samotnością i wykluczeniem społecznym osób starszych, a także rozwijają wrażliwość społeczną u dzieci. Dodatkowym atutem będzie efekt finalny czyli książka – trwała pamiątka po tym projekcie. Korzyści społeczne projektu „Opowieści na doBBranoc” są nieocenione – tym bardziej jeśli będzie on cyklicznie powtarzany. Realizacja konkursu literackiego dla seniorów będzie również formą promocji Bielska-Białej.  Na pierwszą edycję konkursu literackiego dla seniorów, zorganizowanego przez Dom Kultury w Wapienicy wpłynęły aż 42 teksty od 27 autorów z całej Polski (Warszawa, Gorzów Wielkopolski, Kraków, Oświęcim, Chrzanów oraz większość okolicznych miejscowości). Tematyka tekstów była bardzo różnorodna. Wpłynęły rękopisy, maszynopisy, maile. Co ciekawe - najczęściej stosowaną formą literacką była poezja, która jest najtrudniejszą formą. Kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie czyli oryginalność prezentowanych treści, walory literackie, poprawność językowa oraz kreatywność i inwencja twórcza przyznano zgodnie z regulaminem 16 równorzędnych nagród za najlepsze nadesłane bajki. W kolejnym etapie projektu dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne do placówek Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej wykonały ilustracje. Ilość prac plastycznych wykonanych w różnych technikach była niesamowita. Wybrano najlepsze – te ukazały się w książce jako ilustracje.  Cele projektu „Opowieści na doBBranoc...”  1.	Aktywizacja społeczna Seniorów. 2.	Aktywizacja społeczna dzieci w wieku 5-10 lat. 3.	Nawiązanie i rozwijanie relacji międzypokoleniowej. 4.	Rozwijanie zainteresowań literackich u Seniorów. 5.	Rozwijanie pasji i umiejętności plastycznych u dzieci. 6.	Promocja Bielska-Białej. Pomysłodawca i koordynator projektu: Lucyna Dobrzaniecka, kierownik Domu Kultury w Wapienicy, tel. 33/ 818 41 48, 571 229 430 mail: wapienica@poczta.onet.pl

Opowieści na doBBranoc...” Edycja 2 – międzypokoleniowy i długofalowy projekt społeczno-kulturalny integrujący dzieci, młodzież i seniorów. To projekt merytorycznie przygotowany jest przez Domu Kultury w Wapienicy. Pierwsza edycja okazała się bardzo trafionym pomysłem, dlatego też  w obecnym sezonie artystycznym zrealizowana zostanie po raz drugi wraz  z wszystkimi placówkami MDK, Wydziałem Kultury i Promocji, Wydziałem Polityki Społecznej i Książnicą Beskidzką. Polega on na wspólnym i długoterminowym działaniu seniorów i dzieci - w ramach konkursu seniorzy będą pisać bajki, a dzieci będą tworzyć  do nich ilustracje, a efektem tej współpracy będzie wydanie drugiej już książki z oryginalnymi bajkami dla dzieci. Długofalowe działania są bardziej efektywne i lepiej zapisują się w pamięci zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dają świetne efekty w walce z samotnością i wykluczeniem społecznym osób starszych, a także rozwijają wrażliwość społeczną u dzieci. Dodatkowym atutem będzie efekt finalny czyli książka – trwała pamiątka po tym projekcie. Korzyści społeczne projektu „Opowieści na doBBranoc” są  nieocenione – tym bardziej jeśli będzie on cyklicznie powtarzany. Realizacja konkursu literackiego dla seniorów będzie również formą promocji Bielska-Białej.

Na pierwszą edycję konkursu literackiego dla seniorów, zorganizowanego przez Dom Kultury w Wapienicy wpłynęły aż 42 teksty od 27 autorów z całej Polski (Warszawa, Gorzów Wielkopolski, Kraków, Oświęcim, Chrzanów oraz większość okolicznych miejscowości). Tematyka tekstów była bardzo różnorodna. Wpłynęły rękopisy, maszynopisy, maile. Co ciekawe - najczęściej stosowaną formą literacką była poezja, która jest najtrudniejszą formą.

Kierując się kryteriami zawartymi w regulaminie czyli oryginalność prezentowanych treści, walory literackie, poprawność językowa oraz kreatywność i inwencja twórcza przyznano zgodnie z regulaminem 16 równorzędnych nagród za najlepsze nadesłane bajki.

W kolejnym etapie projektu dzieci uczęszczające na zajęcia plastyczne do placówek Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej wykonały ilustracje. Ilość prac plastycznych wykonanych w różnych technikach była niesamowita. Wybrano najlepsze – te ukazały się w książce jako ilustracje.

Cele projektu „Opowieści na doBBranoc...”

 1. Aktywizacja społeczna Seniorów.
 2. Aktywizacja społeczna dzieci w wieku 5-10 lat.
 3. Nawiązanie i rozwijanie relacji międzypokoleniowej.
 4. Rozwijanie zainteresowań literackich u Seniorów.
 5. Rozwijanie pasji i umiejętności plastycznych u dzieci.
 6. Promocja Bielska-Białej.

Pomysłodawca i koordynator projektu:
Lucyna Dobrzaniecka, kierownik Domu Kultury w Wapienicy, 
tel. 33/ 818 41 48, 571 229 430
mail: wapienica@poczta.onet.pl

Kategoria:

Dodatkowe materiały