Witold Jacyków – wystawa fotografii

Morskie Obrazy Samoistne

Witold Jacyków jest profesorem sztuk filmowych, fotografem, pedagogiem, malarzem. Pracuje w Instytucie Sztuk Plastycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Filia w Cieszynie. Recenzent w przewodach awansowych  w zakresie fotografii i filmu. Obszary zainteresowań fotograficznych to inscenizacja fotograficzna, portret, fotografia uliczna, wszelkie zjawiska inspirujące wizualnie.

Współredaktor i uczestnik monografii naukowych pt. „Obraz – między realnością a wirtualnością, refleksją a praktyką artystyczną”, „Ogród – miejsce upraw czy symbol”, „Dokument i kreacja artystyczna jako dopełniające się formy obrazowania rzeczywistości”, „(Re)interpretacje – między praktyką twórczą a dyskursem”

Prowadzi działalność wystawienniczą i popularyzatorską w zakresie fotografii.

Laureat nagrody dyrektora Fundacji Centrum Fotografii w Bielsku-Białej na 5.Bielskim Festiwalu Sztuk Wizualnych 2022

Wystawę można oglądać do 30 września.

13.09.2022 o 17.00

Kategoria:

Gdzie:

Książnica Beskidzka
Zobacz więcej informacji >>

Lokalizacja

Książnica Beskidzka