Rada seniorów – protokoły i wnioski z posiedzeń

Posiedzenia Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej:

 • 9 grudnia 2015 r.
 • 30 marca 2016 r.
 • 12 maja 2016 r.
 • 7 lipca 2016 r.
 • 22 września 2016 r.
 • 1 grudnia 2016 r.
 • 23 lutego 2017 r.
 • 8 czerwca 2017 r.
 • 10 października 2017 r.
 • 26 marca 2018 r.
 • 20 kwietnia 2018 r.
 • 6 września 2018 r.
 • 21 sierpnia 2019 r.
 • 5 grudnia 2019 r.
 • 12 października 2021 r.
 • 22 marca 2022 r.