Rada seniorów – dyżury

Szanowni Seniorzy!

W budynku przy ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32 Rada Seniorów otrzymała do dyspozycji dwa pomieszczenia zlokalizowane na parterze. Będą się w nich odbywać spotkania i posiedzenia Członków Rady, poświęcone m.in. konsultowaniu priorytetów w zakresie działań realizowanych przez miasto na rzecz osób starszych, opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących osób starszych, inicjowaniu działań na rzecz tych osób, współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz seniorów, wymiany doświadczeń z radami seniorów działającymi na terenie innych gmin. Sale będą także udostępniane organizacjom pozarządowym, działającym na rzecz seniorów Bielska-Białej, organizującym różnorodne warsztaty, kursy czy pogadanki.

Już w miesiącu czerwcu 2021 roku w tych  pomieszczeniach Rada będzie pełnić dyżury, podczas których Seniorzy będą mogli otrzymać interesujące ich informacje dotyczące polityki senioralnej miasta, a także uzyskać wskazówki i wsparcie w trudnych sytuacjach.

Terminy dyżurów:

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 Rada Seniorów Miasta Bielska-Białej uprzejmie informuje, że dyżury zostają zawieszone do odwołania.

W sprawach pilnych proszę o kontakt z Przewodniczącą Rady Seniorów pod numerem telefonu: 518 676 301

Można także napisać e-mail na adres: rada.seniorow@bielsko-biala.pl

Więcej informacji o sytuacji  sytuacji Seniorów oraz
o możliwościach uzyskania wsparcia na stronach internetowych:

www.zzk.bielsko-biala.pl

www.poik.bielsko.pl

www.mops.bielsko.pl/aktualnosci/informacja-dla-osob-potrzebujacych-wsparcia-miejskiego-osrodka-pomocy-spolecznej

www.federacjautw.pl

Poniżej kilka zdjęć z uroczystego przekazania siedziby Radzie Seniorów przez Pana Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego

Wszystkie zdjęcia zostały udostępnione przez Wydział Prasowy UMBB (fot. Paweł Sowa)

Rada

Pierwsze spotkanie Rady Seniorów od czasu wystąpienia Covid-19.

RAda

Uroczyste przecięcie wstęgi przez Panią Elżbietę Rosińską - Przewodniczącą Rady Seniorów oraz Pana Kazimierza Kamińskiego - Wiceprzewodniczącego Rady Seniorów w obecności Pana Jarosława Klimaszewskiego - Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Pana Janusza Okrzesika - Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, którzy trzymali szarfę.

rada

Miejsce dyżurów Rady Seniorów.

rada

Sala do spotkań i zajęć.

rada

Członkowie Rady testują kolorowe leżanko-kanapy ;)))