PRZYPOMINAMY o możliwości skorzystania z Programiu profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej na 2022 rok

Urząd Miejski w Bielsku-Białej oraz Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej zapraszają mieszkańców miasta – kobiety w wieku 60 lat i powyżej oraz mężczyzn w wieku 70 lat i powyżej, do bezpłatnego udziału w programie. Z programu wyłączone są osoby z już zdiagnozowaną i leczoną osteoporozą.

Udział w programie można zgłosić telefonicznie pod nr 661 307 618 lub osobiście w budynku Przychodni Onkologicznej BCO-SM przy ul. Wyzwolenia 18, w dni powszednie w godzinach 9.00 – 13.30.

Program obejmuje:
- oszacowanie 10 letniego ryzyka złamania kości metodą FRAX,
- u osób ze zwiększonym ryzykiem złamania kości - badanie densytometryczne i konsultację lekarską,
- warsztaty edukacyjne.

Osteoporoza należy do istotnych problemów zdrowotnych, jest chorobą metaboliczną kości, która polega na stopniowym zaniku masy kostnej. Na skutek obniżenia gęstości mineralnej kości, dochodzi do osłabienia ich struktury, co objawia się zwiększoną podatnością na złamania. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zalicza osteoporozę do głównych chorób cywilizacyjnych. Jej znaczenie wobec starzenia się społeczeństw, nieustannie rośnie. Choroba rozwija się w sposób podstępny, niepostrzeżenie przez wiele lat, nie dając żadnych objawów, aż do złamania kości. Na zachorowanie narażone są przede wszystkim osoby starsze, szczególnie kobiety w wieku okołomenopauzalnym, choć na osteoporozę mogą cierpieć także mężczyźni, a nawet dzieci.

Zapraszamy do zapoznania się z z artykułem na stronie Magazynu Samorządowego: https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/1/seniorze-dzialaj-profilaktycznie

plakat z informacją o programie profilaktyki złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Bielska-Białej, na 2022 rok.

Kategoria: