Ośrodki wsparcia

Na terenie miasta Bielska-Białej funkcjonują ośrodki wsparcia dla osób starszych.

 1. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych
  ul. Sternicza 8a
  W Domu Dziennego Pobytu prowadzone są zajęcia m.in. gimnastyka i relaksacja, spotkania muzyczne - śpiew, spotkanie z literaturą – głośne czytanie, rozgrywki karciane i planszowe, rękodzieło, wspólne spacery i wycieczki w góry.
  Podopieczni mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracownika socjalnego oraz wsparcia psychologicznego.
  Przyjęcie do Domu Dziennego Pobytu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
 2. Dom Dziennego Pobytu dla Osób dla Osób dotkniętych Chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi
  ul. Piastowska 86
  W Domu Dziennego Pobytu prowadzone są m.in. treningi umiejetności: społecznych i interpersonalnych, praktycznych, spędzania czasu wolnego oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym. Podopieczni mogą skorzystać z pomocy pracownika socjalnego oraz wsparcia psychologicznego.
  Przyjęcie do Domu Dziennego Pobytu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
 3. Klub Samopomocy „Klub Seniora”
  ul. Komorowicka 336D
  W Klubie prowadzone są różnorodne zajęcia m.in. manualne, ruchowe, rozgrywki karciane, rozmowy wspierające z opiekunami, pracownikiem socjalnym oraz z psychologiem. Dużą uwagę opiekunowie kładą na poznanie problemów i spraw Podopiecznych. Wsparcie jest realizowane nie tylko na terenie Klubu, ale również w środowisku rodzinnym i zamieszkania,  w szpitalach, domach pomocy społecznej.
  Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie wniosku zainteresowanego oraz po dokonaniu uzgodnień z pracownikiem socjalnym Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej.
 4. Klub Samopomocy dla Osób Starszych „Przystań”
  ul. Piastowska 86
  W Klubie prowadzone są zajęcia takie jak: gimnastyka i relaksacja, rozgrywki karciane, wyjścia na basen, zajęcia plastyczne, klub filmowy, kącik prasowy, kącik literacki. Organizowane są również imprezy okolicznościowe i wycieczki. Zapewniona jest ciepła i rodzinna atmosfera, jak również wsparcie i pomoc pracownika socjalnego oraz psychologa.
  Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie wniosku zainteresowanego oraz po dokonaniu uzgodnień z pracownikiem socjalnym Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej.

  Powyższe ośrodki funkcjonują w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej.
  Więcej informacji na stornie http://www.scpbielsko.pl/zespol-osrodkow-wsparcia,1,41.html
   

  Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych Św. Józefa
  ul. Grzybowa 8
  Głównym celem  działań w Domu Dziennego Pobytu jest aktywizacja seniorów i ich integracja społeczna. Podejmowane działania pomagają osobom starszym utrzymać sprawność fizyczną i psychiczną, a przez to podtrzymują ich samodzielność, umożliwiają im dostęp do dóbr kultury, uczą twórczego podejścia do życia i konstruktywnego rozwiązywania własnych problemów. Dzięki różnorakim oddziaływaniom podopieczni Domu mają możliwość pogłębić więź z innymi ludźmi poprzez bycie w grupie i zdobycie umiejętności współpracy i współdziałania.
  Dom dysponuje 25 miejscami dla seniorów.

 5. Klub Seniora Caritas "Pod Magnolią"
  ul. Wyspiańskiego 33
  Podopieczni Klubu wybierają interesujące ich tematy i uczestniczą w wielu potkaniach i warsztatach. Prowadzone są zajęcia komputerowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, warsztaty plastyczne, zajęcia kulinarne, psychologiczne spotkania integracyjne, pogadanki z lekarzami różnych specjalności oraz spotkania pod nazwą „Muzyka, teatr, książka, film”. W ramach bloku „Bezpieczny Senior” prowadzone są spotkania z prawnikiem, doradcą finansowym, ratownikiem medycznym, policjantem i strażakiem.

 6. W ramach Budżetu Obywatelskiego utworzony został Klub Seniora na Osiedlu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej. Klub organizuje zajęcia z rękodzieła, gimnastyczne, taneczne oraz komputerowe. Ponadto odbywają się tam cyklicznie prelekcje tematyczne oraz próby Grupy Teatralnej "SENIOR i TY".