Koperta życia

Białe krawędzie serca ułożone w kopertę na niebieskim tle. U góry napis tu jest koperta życia. Pod sercem na niebieskim tle jest napis www.seniorzybielsk.pl. Pod nazwą strony, na białym tle jest numer alarmowy 112.

Celem jaki przyświecał pomysłodawcom „Koperty życia” jest pomoc osobom starszym, przewlekle chorym lub niepełnosprawnym, samotnie mieszkającym, które ze względu na swój stan zdrowia nie zawsze są w stanie udzielić pełnej informacji służbom ratowniczym.

Elementy składające się na "Kopertę życia" to:

  • karta informacyjna o pacjencie włożona w kopertę umieszczoną w lodówce, zawierająca najistotniejsze dane o stanie zdrowia, dane personalne, dane do kontaktu z najbliższymi oraz inne ważne informacje, które mogą mieć znaczenie w przypadku interwencji medycznej;
  • magnes na lodówkę;
  • naklejka na drzwi informująca, że w mieszkaniu znajduje się „Koperta życia”.

Instrukcja postępowania z "Kopertą Życia":

  1. wypełnij Kartę Informacyjną,
  2. umieść Kartę Informacyjną w Kopercie,
  3. umieść Kopertę w widocznym miejscu w lodówce,
  4. przyczep magnes na lodówkę
  5. przyklej naklejkę na drzwi wejściowe do mieszkania (od wewnątrz),
  6. zadbaj, aby informacje zawarte w Karcie Informacyjnej były aktualne.