Fundacja Aktywności Społecznej "Złote Łany"

Fundację Aktywności Społecznej "Złote Łany" utworzyła w 2005 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” w Bielsku-Białej, dla której był to kolejny krok w organizowaniu pomocy dla swoich mieszkańców. Statut Fundacji zawiera cele promujące przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób i rodzin, przede wszystkim seniorów :

- organizowanie na terenie osiedla Złote Łany działalności charytatywnej; w tym zbiórek żywności i odzieży oraz wolontariatu będącego istotną formą wsparcia dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.

- organizowanie na terenie osiedla Złote Łany działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w postaci imprez i cotygodniowych spotkań integracyjnych,

- prowadzenie edukacji zdrowotnej i działań profilaktycznych oraz wielu innych przedsięwzięć zmierzających do budowania społeczeństwa lokalnego na osiedlu Złote Łany, aktywizujących mieszkańców po to by przejęli część działań mogących poprawić ich sytuację życiową.

www.fundacjazlotelany.pl

 

Kategoria:

Inne

Lokalizacja na mapie:

Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany”
ul. Jutrzenki 18
 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 499 08 06

e-mail: zlotelany@gmail.com