Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela"

W 1965 roku Dom Pomocy Społecznej „Dom Nauczyciela” w Bielsku – Białej został oddany do użytku. Organem założycielskim była Wojewódzka Rada Narodowa w Katowicach. W ciągu początkowych kilkunastu lat zamieszkiwali w nim emerytowani nauczyciele, a obecnie Dom jest dostępny dla wszystkich osób w podeszłym wieku (92 miejsca). Grunty i budynki Domu są własnością Gminy Bielsko – Biała. Dom kolejno podlegał: Zarządowi Okręgu ZNP, następnie zarządzany był przez Służbę Zdrowia i Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej. Następnie Wojewoda Śląski wydał zezwolenie na prowadzenie Domu przez Miasto na prawach powiatu – Bielsko – Biała domu pomocy społecznej pod nazwą: Dom Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela” w Bielsku – Białej.

Widoczny jest podjazd do DPS. W oddali za zielonymi drzewami widać DPS "Dom Nauczyciela".

Kategoria:

Domy pomocy społecznej

Lokalizacja na mapie:

ul. Pocztowa 14a
43-300 Bielsko-Biała