Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych

Widoczne jest wejście do budynku i białe dzrwi wejściowe. Po lewej stronie drzwi zawieszoan jest tablica informująca o nazwie Placówki.Do wejścia prowadzi wybrukowana ścieżka a po obu jej stronach jest trawnik z żółtymi kwiatami. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych został utworzony z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych przeżywających różne problemy /materialne, rodzinne, społeczne, zdrowotne, psychiczne/. Jest przeznaczony dla osób, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, a są ich pozbawione.
Placówka jest dostępna dla Podopiecznych w godzinach: 7.30. do 15.30, od poniedziałku do piątku.
W Domu Dziennego Pobytu prowadzone są zajęcia m.in. gimnastyka i relaksacja, spotkania muzyczne - śpiew, spotkanie z literaturą – głośne czytanie, rozgrywki karciane i planszowe, rękodzieło, wspólne spacery i wycieczki w góry. Podopieczni mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracownika socjalnego oraz wsparcia psychologicznego.
Przyjęcie do Domu Dziennego Pobytu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
Odpłatność za pobyt w Domu Dziennego Pobytu określa Uchwała Nr XXV/465/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia, działających w ramach Środowiskowego Centrum Pomocy w Bielsku-Białej.

Kategoria:

Ośrodki wparcia

Lokalizacja na mapie:

ul. Sternicza 8a
43-300 Bielsko-Biała