Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

bbosir

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji funkcjonuje jako jednostka budżetowa Miasta Bielska-Białej z główną siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 5, działa od 1977 r. i zatrudnia ok. 100 pracowników pracujących w wielu obiektach.
Przedmiotem działalności BBOSiR jest:

  • upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji,
  • zarządzanie terenami, obiektami, urządzeniami sportowymi, rekreacyjnymi i turystycznymi,
  • prowadzenie informacji turystycznej i promocja miasta.

www.bbosir.bielsko.pl

Kategoria:

Sport

Lokalizacja na mapie:

ul. Marii Konopnickiej 5
43-300 Bielsko-Biała