Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej funkcjonuje od 1991 roku. Nieruchomość wybudowana została w roku 1908 jako prywatna fundacja na rzecz miasta Białej, z przeznaczeniem na „Dom Ubogich". Inicjatorem budowy był w 1906r. arcyksiążę Karol Stefan Habsburg. Podarował on gminie działkę pod Dom Ubogich, który wzniesiono w latach 1907-1908 na przeciwko dawnego zamku, a obecnie klasztoru św. Hildegardy przy ul. Żywieckiej. Budynek zaprojektował Karol Korn. W maju 1908 r. urządzono w Lipniku wielką uroczystość z okazji 60-lecia panowania cesarza Franciszka Józefa I. Z tej okazji miejscowe Stowarzyszenie Weteranów przekazało na wyposażenie Domu Ubogich 2000 koron. Dom ten, nazwany został na cześć cesarza, Cesarsko- Jubileuszowy. W latach międzywojennych obiekt ten był użytkowany w celach opieki społecznej pod nazwą „Dom Starców”, poza tym brak wszelkich zapisków dotyczących funkcjonowania placówki w okresie wojen i w okresie międzywojennym.
Po wojnie placówka należała do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bielsku- Białej. W latach 1945-1952 placówka pełniła funkcję domu starców. W roku 1952 Prezydium MRN – Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej zorganizował w budynku „Dom Rencistów”. Warunki w jakich żyli jego mieszkańcy były bardzo proste. Ze względu na brak funduszy nie można było przystąpić do kapitalnego remontu obiektu, ale przez systematyczne zakupy i drobne remonty stale poprawiały się warunki bytowe mieszkańców.
Dom dysponuje 15 miejscami dla osób niepełnosprawnych fizycznie oraz 42 miejscami dla osób w podeszłym wieku.

Widoczny jest zielono kremowy budynek z czerwonym dachem i wieloma oknami (białe ramy okienne). Widok budynku od strony ul. Żywieckiej.

Kategoria:

Domy pomocy społecznej

Lokalizacja na mapie:

ul. Żywiecka 15
43-300 Bielsko-Biała