Rada seniorów – skład rady

Skład Rady w kadencji 2015-2019:

1. Elżbieta Rosińska - Przewodnicząca
2. Antoni Kruczek - Wiceprzewodniczący
3. Teresa Opyrchał - Sekretarz
4. Danuta Budkiewicz
5. Jadwiga Deneko
6. Wojciech Dębowski
7. Emilia Drąg (przyjęta do Rady Seniorów Uchwałą Nr XXXII/592/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 sierpnia 2017 r., za śp. Mariana Samka)
8. Zbigniew Dykla
9. Mirosław Grzączkowski
10. Krzysztof Jonkisz
11. Czesław Kanik
12. Wiesław Korzonkiewicz
13. Adam Michalski (przyjęty do Rady Seniorów Uchwałą Nr XXXII/592/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 29 sierpnia 2017 r., za śp. Andrzeja Kobrysia)
14. Czesława Pszczolińska-Burczak
15. Piotr Smolana

 

Zdjęcie przedstawia członków Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej
Członkowie Rady Seniorów Miasta Bielska-Białej kadencji 2015-2019