Partnerzy Karty Seniora

Gdzie honorowana jest "Karta Seniora"?

Wykaz Partnerów i innych podmiotów uczestniczących w Programie "Miejsce przyjazne dla seniorów" oraz informacja o rodzajach ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych w ramach Programu, będą systematycznie publikowane na stronie internetowej www.seniorzybielsko.pl

W Programie już uczestniczą:

Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej:

Logo BCK

- zniżka w wysokości 50% ceny biletu na każdy koncert, którego organizatorem jest Bielskie Centrum Kultury w Bielsku-Białej.

Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej:

Logo BWA

- bezpłatny wstęp na wystawy organizowane przez Galerię Bielską BWA w Bielsku-Białej.

Teatr Polski w Bielsku-Białej:

Logo Teatru Polskiego

- bilet ulgowy w cenie 45,00 zł na spektakle specjalne na Dużej Scenie;

- bilet ulgowy w cenie 35,00 zł na spektakle zwykłe na Dużej Scenie;

- bilet ulgowy w cenie 20,00 zł na spektakle na Małej Scenie.

Teatr Lalek Banialuka im. Jerzego Zitzmana w Bielsku-Białej:

Logo Banialuka

- zniżka w wysokości 5,00 zł na każde przedstawienie – z wyjątkiem prezentacji w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Lalkarskiej.

Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej:

Logo MDK

- zniżka w wysokości 20% na zajęcia kulturalne, których organizatorem jest Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej – z wyjątkiem zajęć komercyjnych, z których dochód stanowi procent (określony umową) wynagrodzenia instruktora prowadzącego zajęcia oraz z wyjątkiem zajęć indywidualnych;

- zniżka w wysokości 5,00 zł od ceny biletu na imprezy organizowane przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej.

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej:

Logo BBOSiR

- bilet w cenie 5,00 zł/godz. z dopłatą 10 gr za każdą rozpoczętą minutę za korzystanie z Krytej Pływalni „Troclik” od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00 – 9.00;

- zniżka w wysokości 2,00 zł od ceny biletu ulgowego za korzystanie z Pływalni „Start”;

- zniżka w wysokości 1,00 zł od ceny biletu ulgowego za korzystanie z Pływalni „Panorama”.

Pływalnia AQUA:

Logo

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 12:00 bilet w cenie 6,00 zł za pierwszą godzinę pobytu na Pływalni (plus 0,80 zł za każde dodatkowe rozpoczęte 6 min).

Justyna Janiszewska Agencja kreatywna ToliToli www.senior.pracowniakreska.pl

Logo

- zniżka w wysokości 30,00 zł na 4 dwuipółgodzinne zajęcia artystyczne dla seniorów w miesiącu. Miesięczny koszt 4 zajęć wyniesie ze zniżką 190,00 zł,
- zniżka w wysokości 5,00 zł na jednorazowe dwuipółgodzinne zajęcia artystyczne dla seniorów.

 

logo Yamha

- 20 % zniżki na wszystkie zajęcia muzyczne,

- 20 % zniżki na zajęcia "Fitness dla mózgu".

Więcej informacji o Partnerze na stronie: www.centrumbielsko.pl

                           mrs sporty                                     mrs sporty2

Klub sportowy Mrs. Sporty Bielsko-Biała oferuje wszystkim Paniom:

- 20,00 złotych bonifikaty od opłaty miesięcznej za zajęcia, na które zapisuje się posiadacz Karty Seniora,

- zwolnienie z jednorazowej opłaty startowej w wysokości 100,00 złotych

Więcej informacji o Partnerze na stronie: www.mrssporty.pl/club/bielsko-biala/

 

Jak zostać Partnerem Programu "Miejsce przyjazne dla seniorów"?

Przedsiębiorcy i inne podmioty zainteresowani przystąpieniem do Programu w charakterze Partnera, przedstawiają pisemną ofertę, przesyłając ją:

  • na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej Wydział Polityki Społecznej, pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: seniorzy@um.bielsko.pl.

Partnerem Programu można zostać po podpisaniu stosownej umowy z Organizatorem Programu.