Ośrodki wsparcia

Na terenie miasta Bielska-Białej funkcjonują ośrodki wsparcia dla osób starszych.

 1. Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych
  ul. Sternicza 8a
  W Domu Dziennego Pobytu prowadzone są zajęcia m.in. gimnastyka i relaksacja, spotkania muzyczne - śpiew, spotkanie z literaturą – głośne czytanie, rozgrywki karciane i planszowe, rękodzieło, wspólne spacery i wycieczki w góry.
  Podopieczni mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy pracownika socjalnego oraz wsparcia psychologicznego.
  Przyjęcie do Domu Dziennego Pobytu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
   
 2. Klub Samopomocy „Klub Seniora”
  ul. Komorowicka 336D
  W Klubie prowadzone są różnorodne zajęcia m.in. manualne, ruchowe, rozgrywki karciane, rozmowy wspierające z opiekunami, pracownikiem socjalnym oraz z psychologiem. Dużą uwagę opiekunowie kładą na poznanie problemów i spraw Podopiecznych. Wsparcie jest realizowane nie tylko na terenie Klubu, ale również w środowisku rodzinnym i zamieszkania,  w szpitalach, domach pomocy społecznej.
  Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie wniosku zainteresowanego oraz po dokonaniu uzgodnień z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
   
 3. Klub Samopomocy dla Osób Starszych „Przystań”
  ul. Piastowska 86
  W Klubie prowadzone są zajęcia takie jak: gimnastyka i relaksacja, rozgrywki karciane, wyjścia na basen, zajęcia plastyczne, klub filmowy, kącik prasowy, kącik literacki. Organizowane są również imprezy okolicznościowe i wycieczki. Zapewniona jest ciepła i rodzinna atmosfera, jak również wsparcie i pomoc pracownika socjalnego oraz psychologa.
  Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie wniosku zainteresowanego oraz po dokonaniu uzgodnień z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.
   
 4. Klub SENIOR+
  ul. Jesionowa 13
  Klub Senior+ został utworzony w 2018 roku w ramach Programu Wieloletniego  „Senior+” na lata 2015-2020 (dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej). Klub jest przeznaczony dla 30 osób, które zgodnie z założeniami Programu ukończyły 60 lat i są nieaktywne zawodowo.
  Klub Senior+ jest  miejscem, gdzie osoby starsze mogą spędzać swój wolny czas, korzystając m.in. z oferty kulturalnej, zajęć ruchowych czy wykładów ze specjalistami różnych dziedzin, ale przede wszystkim spotykać się i integrować. Seniorzy mają ponadto zapewniony w klubie ciepły posiłek oraz wsparcie opiekunów w czynnościach dnia codziennego.
  Przyjęcie do Klubu odbywa się na podstawie wniosku zainteresowanego oraz po dokonaniu uzgodnień z pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

  Powyższe ośrodki funkcjonują w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Więcej informacji na stornie www.mops.bielsko.pl
   

  Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych Św. Józefa
  ul. Grzybowa 8
  Głównym celem  działań w Domu Dziennego Pobytu jest aktywizacja seniorów i ich integracja społeczna. Podejmowane działania pomagają osobom starszym utrzymać sprawność fizyczną i psychiczną, a przez to podtrzymują ich samodzielność, umożliwiają im dostęp do dóbr kultury, uczą twórczego podejścia do życia i konstruktywnego rozwiązywania własnych problemów. Dzięki różnorakim oddziaływaniom podopieczni Domu mają możliwość pogłębić więź z innymi ludźmi poprzez bycie w grupie i zdobycie umiejętności współpracy i współdziałania.
  Dom dysponuje 25 miejscami dla seniorów.
  www.kikjozefow.org.pl

 5. Klub Seniora Caritas "Pod Magnolią"
  ul. Wyspiańskiego 33
  Podopieczni Klubu wybierają interesujące ich tematy i uczestniczą w wielu spotkaniach i warsztatach. Prowadzone są zajęcia komputerowe, zajęcia rekreacyjno-sportowe, warsztaty plastyczne, zajęcia kulinarne, psychologiczne spotkania integracyjne i inne.
  www.caritas.bielsko.pl

 6. Klub Seniora Caritas "Na Obszarach"
  ul. Karola Krausa 40
  W Klubie organizowane spotkania integracyjne oraz różnorodne zajęcia aktywizujące dla seniorów. Klub Seniora Caritas „Na Obszarach” jest alternatywą na ciekawe spędzanie wolnego czasu, zawiązanie nowych znajomości i przyjaźni.
  www.caritas.bielsko.pl