Miejski Dom Kultury - wydarzenia organizowane w czerwcu 2019 roku