Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany zaprasza do Punktu Charytatywnego dla seniorów z osiedla Złote Łany

Punkt Charytatywny uruchamiany jest raz w miesiącu w siedzibie Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany (ul. Jutrzenki 22, wejście od tyłu, koło windy do Spółdzielni Mieszkaniowej).
W ramach punktu wydawane będą paczki żywnościowe seniorom o niskich dochodach (do wyczerpania zapasów) oraz odzież wszystkim chętnym.

www.fundacjazlotelany.pl

Kiedy:

25 stycznia 2019 r. (piątek), w godz. od 8.00 do 15.00

Kategoria:

Gdzie:

Siedziba Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany
ul. Jutrzenki 22 (wejście od tyłu, koło windy do Spółdzielni Mieszkaniowej)
Bielsko-Biała